Lezingen

Om de kennis en het inlevingsvermogen van hun medewerkers uit te bouwen, nodigen veel (zorg)instellingen regelmatig mensen uit de praktijk uit voor een lezing. De sprekers gaan uit van deskundigheid op een bepaald gebied, op basis van eigen ervaring of van opleiding. Onze praktijk is opgericht door Erica de Winter en heeft zich gevormd rondom zowel haar eigen ervaring met niet-aangeboren hersenletsel en haar weg naar herstel, als haar opleiding tot creatief therapeut.

Erica de Winter geeft lezingen in de vorm van een eenmalige presentatie als gastspreker, en in de vorm van een reeks lessen als gastdocent.